en-UStr-TR
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!

Türkiye'de ilk Maximo Gold Akreditasyon'a sahip çözüm ortağı

Detaylar

IBM, yetkili çözüm ortaklarının IBM Yazılımları kurulum ve uyarlama için yaptığı yatırımları derinleştirmek ve genişletmek hedefiyle çözüm ortaklarına IBM Yazılım Uygulama Akreditasyon’ları sunmaktadır. Çözüm ortakları sundukları yetkinliklere bağlı olarak Bronze, Silver ve Gold Akreditasyona sahip olabilmektedirler.

IBM Yazılım Uygulama Akreditasyon seviyelerini değerlendirmek adına çözüm ortakları ilgili ürün gruplarında aşağıdaki gereksinimleri sağlamak zorundadır:

  • Yetkinlikler ve bunların sertifikasyonları (akreditasyon seviyesine göre nitelik ve nicelikleri değişmektedir)
  • İlgili ürün ile ilgili geçerliliği kabul edilmiş anahtar teslim projeler

EUTEK Bilişim IBM Kurumsal Varlık Yönetimi çözümleri konusunda uçtan uca anahtar teslim projeler yapan, çeşitli kurulum, uyarlama, entegrasyon ve danışmanlık hizmetleri yapan Türkiye’deki lider çözüm ortağıdır.

EUTEK Bilişim 15 Kasım 2014 tarihi itibariyle IBM Tivoli Maximo Kurumsal Varlık Yönetimi çözümlerinde Gold Akreditasyona sahip olup, Türkiye’deki ilk ve tek Gold Akredite IBM Çözüm Ortağı konumundadır.

Gold Akreditasyona sahip olmak için ilgili ürün için bireysel olarak alınan bazı IBM sertifikasyonları gerekmektedir. EUTEK bünyesinde Maximo konusunda sertifikalı 8 adet personel bulunmaktadır. Bu sertifikalar Maximo ürünündeki uzmanlığı sergilemek adına bir takım endüstriyel ön bilgi gerektirmesinin yanı sıra zorlu bir hazırlık süreci ve birden fazla sertifikasyon sınavı içermektedir.

Maximo ürününde Gold Akreditasyona sahip olabilmek için çözüm ortaklarının ayrıca en az 3 adet anahtar teslim proje yapmış olmaları gerekmektedir. Yapılan bu projeler IBM tarafından gönderilen değerlendirme formları aracılığı ile IBM’e sunulmaktadır. EUTEK, Maximo ürünü için kurulum ve uyarlama yetkinlikleri ile en iyiyi hedefleyen proje yönetimi metodolojisini, aynı zamanda müşteri memnuniyetini yansıtan bu formları IBM’e sunmuş ve onay almıştır.

Yetkinliklerimiz

  • Türkiye'de ilk Maximo Gold Akreditasyon'a sahip çözüm ortağı DEVAMI
  • Ciro, müşteri referansları ve sertifikalı danışmanlar kriterleri ile IBM'in en üst seviye (Premier) iş ortağı DEVAMI
  • 2012,2013,2014 ve 2015 cirosuna göre Türkiye'nin En Büyük İlk 500 Bilişim ve Teknoloji Firması arasında DEVAMI
  • IBM adına 1. ve 2. seviye Maximo destek hizmetlerini verebilen iş ortağı (Registered Support Provider) DEVAMI

lara escort