en-UStr-TR
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!
 • Akıllı varlık, bakım ve saha işgücü yönetimi

  Operasyonel verimliğinizi arttırın,
  İş süreçlerinizi otomatikleştirin!

İlgili Bağlantılar ve Dökümanlar

Gartner Raporlarına Göre IBM Maximo Pazar lideri

Bütün varlık türlerinizi tek bir platformda yöneterek varlık yönetiminde verimlilik sağlayın

İş ve IT'nin mükemmel uyumu : IBM Maximo

Kurumsal Varlık Yönetimi'nin etki ve önemini anlamak

 

Varlık ve Bakım Yönetimi

Teknoloji seviyesi arttıkça, her sektördeki akıllı varlık yatırımların değeri artmıştır. Varlıklara yapılan bu yatırımın değerini korumak, varlıkların yaşam süresini arttırmak, varlıklar üzerinden verilen hizmetin kalitesini sürdürülebilir olarak geliştirmek, varlıklar ; varlıkları oluşturan öğeler ve varlıkların oluşturduğu sistemler ilgili tüm iş süreçlerini (kurulum, operasyon, bakım, güncelleme) standart ve ölçülebilir olarak daha verimli hale getirmek, bu sayede iç ve dış hizmet kalitesini arttırmak günümüzde global rekabet için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır.

 

Varlık, işletmenin varolmasını ve yaptığı işe devam etmesini sağlayan ekipman/teçhizat/envanter yatırımının tümü iken varlık yönetimi, varlığın sağladığı hizmet ve bu hizmet standartını devam ettirmesi ile ilgili iş süreçlerinin ve kaynakların tümünün yönetimidir.

Gelişen iletişim teknolojileri ile beraber, dünyamızda akıllı varlık ve nesnelerin interneti kavramları doğmuştur. Böylelikle varlıkların birbiriyle iletişimi ve ilişkisi ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsamda insanların da bu milyonlarca liralık varlık yatırımlarını ve ilgili tüm iş süreçlerini yönetmek ve istenen servis seviyesine ulaşmak için gelişen teknolojiye ayak uydurması gerekmektedir.

IBM Maximo dünyadaki lider varlık yönetimi platformudur.

IBM Maximo geniş bir yelpazede ve sektörel bazda sunduğu işlevselliği, esneklik, uyarlama kolaylığı, sağlam altyapısı, tüm sistemlerle entegre edilebilirlik ve kullanıcı dosta olma gibi kavramlarıyla ön plana çıkmaktadır.

ERP sistemleri için varlık yönetimi tesis bakım modülü kapsamında değerlendirilir iken IBM Maximo temelindeki çözümlerimiz ile bu konudaki operasyonel ihtiyaçlara aşağıdaki perspektifte yaklaşmaktayız :

 • Varlık yaşamdöngüsü takibi
 • İş takvim planlama, önceliklendirme
 • Personel yeteneklerine göre iş atama yönetimi ve optimizasyonu
 • İş akışları otomasyonu
 • Varlık konfigürasyonları ve parça uyumluluk analizleri
 • Yedek Parça Optimizasyonu
 • Arıza / planlı bakım takbi
 • Arıza tahminleme, kestirimci bakım optimziasyonu uygulamaları
 • Ölçüm noktaları entegrasyonları
 • Detaylı analizler ile en iyi karar destek sisteminin oluşturulması ve bakım stratejisinin belirlenmesi
 • %100 mobil desteği

EuTek IBM Maximo sisteminin Türkiye'de ve yakın coğrafyadaki lider uyarlayıcısıdır.

Çözümlerimiz ve referans projelerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için sol menüdeki linkleri kullanabilirsiniz.

Sektör Bazında Varlık Yönetimi Uyarlamalarımız İçin Lütfen Sektör Seçiniz :

Git

Yöneticiler

Karar verme mekanizmalarını etkileyen organizasyonel sistemleri görebiliyor ve kontrol edebiliyor olmalı.

Kontrat Yöneticileri

Varlık ve demirbaşlarla ilişkili sözleşmeleri ve tedarikçi şartlarını görebilmeli; tedarikçi performansını izleyebilmelidir.

Finans Yöneticileri

Tüm envarteri görebilmeli; finansal raporlar için varlıklardan geri dönüşlere (ROA) analiz edebilmelidir.

BT Yöneticileri

Tüm işletmenin envarterini ve kaynaklarını nasıl düzene sokabileceğini görebilmelidir..

Operasyon Yöneticileri

Varlık kullanılabilirliniği ve performansını arttırmak için varlıkların durumlarını detaylı parametrelerle görebilmelidir.

Saha Teknisyenleri

Mobil yazılımları aracılığı ile kritik verileri işleyebilmeli ve kendilerine atanan işleri sahadan görüntüleyebilmelidir.

Risk Yöneticileri

Riski azaltmak ve mevcuatlara uygunluktan emin olmak içn varlık detaylarını görebilmelidir.

Bakım Müdürleri

Varlık kapasitesinin arttırı bilginin yardımı ile iş planlarını görüntüleyebilmelidir.

Satınalma Müdürleri

İşletme içerisindeki tüm maliyetleri ve satınalma emirlerini fiyat karşılaştırma, indirimler ce standardizasyonlar bazında görebilmelidir. n and order tracking

Planlamadan Sorumlu Mühendisler ve Atama Yöneticileri

Toplam işgücünün uygunluğunu görebilmeli, grafik arayüzlü araçlar ile atama yönetimi yapabilmelidir.

Yetkinliklerimiz

 • Türkiye'de ilk Maximo Gold Akreditasyon'a sahip çözüm ortağı DEVAMI
 • Ciro, müşteri referansları ve sertifikalı danışmanlar kriterleri ile IBM'in en üst seviye (Premier) iş ortağı DEVAMI
 • 2012,2013,2014 ve 2015 cirosuna göre Türkiye'nin En Büyük İlk 500 Bilişim ve Teknoloji Firması arasında DEVAMI
 • IBM adına 1. ve 2. seviye Maximo destek hizmetlerini verebilen iş ortağı (Registered Support Provider) DEVAMI

lara escort