en-UStr-TR
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!
 • Smart Asset, Maintenance and Field Force Mngt.

  Automate Your Business Processes,
  Increase Your Operational Efficiency!

Related Links And Documents

IBM Maximo is again leader in Garner Magic Quadrant

Achieve greater efficiency in asset management bymanaging all your asset types on a single platform

IBM Maximo technology for business and IT agility

Understanding the impact and value of enterprise asset management

Enterprise Asset And Maintenance Management

Teknoloji seviyesi arttıkça, her sektördeki akıllı varlık yatırımların değeri artmıştır. Varlıklara yapılan bu yatırımın değerini korumak, varlıkların yaşamsüresini arttırmak, varlıklar üzerinden verilen hizmetin kalitesini sürdürülebilir olarak geliştirmek, varlıklar ; varlıkları oluşturan öğeler ve varlıkların oluşturduğu sistemler ilgili tüm iş süreçlerini, (kurulum, operasyon, bakım, güncelleme) standart ve ölçülebilir olarak daha verimli hale getirmek, bu sayede iç ve dış hizmet kalitesini arttırmak günümüzde global rekabet için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır.

 

Varlık, işletmenin varolmasını ve yaptığı işe devam etmesini sağlayan ekipman/teçhizat/envanter yatırımının tümü iken varlık yönetimi, varlığın sağladığı hizmet ve bu hizmet standartını devam ettirmesi ile ilgili iş süreçlerinin ve kaynakların tümünün yönetimidir.

Gelişen iletişim teknolojileri ile beraber, dünyamızda akıllı varlık ve nesnelerin interneti kavramları doğmuştur. Böylelikle varlıkların birbiriyle iletişimi ve ilişkisi ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsamda insanların da bu milyonlarca liralık varlık yatırımlarını ve ilgili tüm iş süreçlerini yönetmek ve istenen servis seviyesine ulaşmak için gelişen teknolojiye ayak uydurması gerekmektedir.

IBM Maximo dünyadaki lider varlık yönetimi platformudur.

IBM Maximo geniş bir yelpazede ve sektörel bazda sunduğu işlevselliği, esneklik, uyarlama kolaylığı, sağlam altyapısı, tüm sistemlerle entegre edilebilirlik ve kullanıcı dosta olma gibi kavramlarıyla ön plana çıkmaktadır.

ERP sistemleri için varlık yönetimi tesis bakım modülü kapsamında değerlendirilir iken IBM Maximo temelindeki çözümlerimiz ile bu konudaki operasyonel ihtiyaçlara:

 • Varlık yaşamdöngüsü takibi
 • İş takvim planlama, önceliklendirme
 • Personel yeteneklerine göre iş atama yönetimi ve optimizasyonu
 • İş akışları otomasyonu
 • Varlık konfigürasyonları ve parça uyumluluk analizleri
 • Yedek Parça Optimizasyonu
 • Arıza / planlı bakım takbi
 • Arıza tahminleme, kestirimci bakım optimziasyonu uygulamaları
 • Ölçüm noktaları entegrasyonları
 • Detaylı analizler ile en iyi karar destek sisteminin oluşturulması ve bakım stratejisinin belirlenmesi

  açılarından bakar.

 • %100 mobil desteği

EuTek IBM Maximo sisteminin Türkiye'de ve yakın coğrafyadaki lider uyarlayıcısıdır.

Çözümlerimiz ve referans projelerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için sol menüdeki linkleri kullanabilirsiniz.

Sektör Bazında Varlık Yönetimi Uyarlamalarımız İçin Lütfen Sektör Seçiniz :

Git

 

 

Yöneticiler

Karar verme mekanizmalarını etkileyen organizasyonel sistemleri görebiliyor ve kontrol edebiliyor olmalı.

Kontrat Yöneticileri

Varlık ve demirbaşlarla ilişkili sözleşmeleri ve tedarikçi şartlarını görebilmeli; tedarikçi performansını izleyebilmelidir.

Finans Yöneticileri

Tüm envarteri görebilmeli; finansal raporlar için varlıklardan geri dönüşlere (ROA) analiz edebilmelidir.

BT Yöneticileri

Tüm işletmenin envarterini ve kaynaklarını nasıl düzene sokabileceğini görebilmelidir..

Operasyon Yöneticileri

Varlık kullanılabilirliniği ve performansını arttırmak için varlıkların durumlarını detaylı parametrelerle görebilmelidir.

Saha Teknisyenleri

Mobil yazılımları aracılığı ile kritik verileri işleyebilmeli ve kendilerine atanan işleri sahadan görüntüleyebilmelidir.

Risk Yöneticileri

Riski azaltmak ve mevcuatlara uygunluktan emin olmak içn varlık detaylarını görebilmelidir.

Bakım Müdürleri

Varlık kapasitesinin arttırı bilginin yardımı ile iş planlarını görüntüleyebilmelidir.

Satınalma Müdürleri

İşletme içerisindeki tüm maliyetleri ve satınalma emirlerini fiyat karşılaştırma, indirimler ce standardizasyonlar bazında görebilmelidir. n and order tracking

Planlamadan Sorumlu Mühendisler ve Atama Yöneticileri

Toplam işgücünün uygunluğunu görebilmeli, grafik arayüzlü araçlar ile atama yönetimi yapabilmelidir.

Our competencies

 • EuTek Is The First and Unique Company Who Achieved GOLD Level Accreditation For IBM MAXIMO Solutions CONTINUE READING
 • EuTek is a Premier IBM Business Partner Concerning The Income, Customer References and Certificated Consultants CONTINUE READING
 • EuTek Is Entitled As One of The Top 500 Telecom&IT Companies In 2012 and 2013 CONTINUE READING
 • EUTEK Is A Registered Support Provider of IBM and Provides 1st and 2nd Level Support for Maximo Solutions CONTINUE READING

lara escort