en-UStr-TR
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!
 • Akıllı Bakım Yönetimi

  İşinizi gören değil, stratejik bakım yönetim sistemini seçin!

 • Akıllı Bakım Yönetimi

  Hedef : Arıza kaynaklı sıfır üretim ve kalite kaybı!

İlgili Bağlantılar ve Dökümanlar

IBM MAXIMO Varlık Yönetimi ile Yalın Üretim Prensiplerinin Desteklenmesi

İmalat ve Üretim

Ford, Toyota, Coca Cola gibi firmaların neden IBM Maximo Kullandıklarını keşfedin...

Üretim Sektörü global baskılar, regulasyonlar, kapasite fazlası ve eriyen marjlar sebebiyle her geçen gün daha rekabetçi bir ortama sürüklenmektedir. Rekabet avantajı elde etmek için günümüz üreticileri yalın üretim yöntemlerini benimsemek, operasyonel verimlikik ve maliyet efektifliğine dikkat etmek durumundadırlar. Bu doğrultuda doğru strateji ile bakım yönetimi iş süreçlerinizi kontrolünüz altına almak size aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Arıza kaynaklı duruşlarda ve kayıplarda azalış
 • İmalat varlıklarının efektif ömürlerinde artış
 • Personel kullanım verimliliğinde artış
 • Garanti kapsamında yapılan işlerde artış
 • Envanter elde bulundurma maliyetlerinde azalış
 • Alan, kira ve tesis yönetimi giderlerinde azalış
 • Tesis işletme maliyetlerinde azalış
 • Çevre, kalite ve işgüvenliği konularındaki yaptırım ve prosedürlere uyum

Arıza kaynaklı planlanmamış duruşlar üretim odaklı çalışan işletmelere büyük maliyetlere sebep olmaktadır. Üretimin durmasına sebep olacak arızaları en kısa sürede en uygun çözümü uygulamak ve arıza meydana gelmeden önce tespit edebilmek için tüm operasyonel süreçlerin bir sistematik içerisinde yönetilmesi gerekmektedir. IBM Maximo Kurumsal Varlık & Bakım Yönetimi’nin sunduğu esnek, bakım odaklı altyapı ile üretim kayıplarınızı ve bakım hazırlık sürelerinizi en az seviyeye indirebilir, bakım üretim hatları, makine-tezgahlar, montaj hatları, kazanlar, yardımcı sistemler (ısıtma, soğutma, buhar, enerji, vs.) gibi işletme için kritik ekipmanları varlık yaşam döngüleri boyunca en verimli şekilde yönetebilirsiniz.

 • Yaygın ERP’ler ile (SAP, Oracle Applications, Sun Systems vs) hazır entegrasyonlar
 • Otomasyon, tezgah ölçümleme ve kontrol sistemleri, CNC, DCN, access veritabanı ve diğer sistemlerle entegrasyon kolaylığı
 • Ekonomik Satınalma Miktarı, Güvenlik Stoğu gibi algoritmalar ile yedek parça&envanter elde bulundurma ve bulundurmama maliyetlerinin en az seviyede tutulması amacıyla optimize edilmesi
 • Makine ve tezgahların detaylı duruş, arıza ve verimlilik analizleri.
 • Kök neden analizi, hangi ekipmanda hangi tür arızanın hangi sıklıkta meydana geldiği ve proaktif önlem önerileri
 • Doğru tamir et/satın al kararlarının verilmesi için analizler
 • Planlı bakım ve duruşların planlanması, atama ve kaynak yönetimi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) uygulamaları
 • Garanti kontratları takibi ile alınan atölye hizmetleri maliyetlerinin minimuma indirilmesi
 • İş emri formları yerine mobil cihazlar üzerinden iş ve varlık yönetimi
 • Personel vasıflarının, yetkinliklerinin yönetimi
 • Tezgahların barkodlanarak, bakım takibinin ve günlük kontrollerin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi
 • Güvenlik kontrollerine karşı elektronik mobil imza.

EUTEK üretim sektöründeki firmaların en etkili “Makine-İnsan-Süreç” kombinasyonunu oluşturabilmeleri, maliyetleri kontrol altına alırken üretim ve kalite kayıplarını en aza indirerek verimliliği arttıran çözümler sunmaktadır.

Çözümlerimiz ve referans projelerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için sol menüdeki linkleri kullanabilirsiniz.

IBM MAXIMO'nun İmalat Sektöründeki Global Başarı Hikayelerine Göz Atın

Yetkinliklerimiz

 • Türkiye'de ilk Maximo Gold Akreditasyon'a sahip çözüm ortağı DEVAMI
 • Ciro, müşteri referansları ve sertifikalı danışmanlar kriterleri ile IBM'in en üst seviye (Premier) iş ortağı DEVAMI
 • 2012,2013,2014 ve 2015 cirosuna göre Türkiye'nin En Büyük İlk 500 Bilişim ve Teknoloji Firması arasında DEVAMI
 • IBM adına 1. ve 2. seviye Maximo destek hizmetlerini verebilen iş ortağı (Registered Support Provider) DEVAMI

lara escort