en-UStr-TR
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!
 • Akıllı Bakım Yönetimi

  Su, hayattır !

 • Akıllı Bakım Yönetimi

  Akıllı şebeke için akıllı çözümler sunuyoruz!

İlgili Bağlantılar ve Dökümanlar

DC Water, IBM Maximo Çözümü ile Washington'da akıllı servis hizmeti veriyor.

Corpus Christi şehri (Texas) müşteri hizmet seviyesini IBM Maximo ile Yükseltiyor.

Su Arıtma ve Dağıtım

Siz de Londra'da (Thames Water Co.), Washington'da (DC Water Co.), SAN FRANCISCO'da (SAN FRANCISCO PUBLIC UTILITIES CO.) su dağıtım operasyonunda neden IBM Maximo kulandığına göz atın.

Isıtma, soğutma, havalandırma, mekanik, elektrik, elektromekanik, aydınlatma gibi sistemler ve varlıkların bütünleşik bir düzende personel, malzeme gibi kaynakları optimize ederek yönetilmesi zaruridir.Suyun her geçen gün artan önemi ile birlikte Atıksu Arıtma ve Su Dağıtım kuruluşlarının faaliyetleri büyük önem kazanmaktadır. Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve İleri Arıtma sistemlerindeki Izgaralar, Elekler, Havuzlar, pompa ve motorlar, boru hatları, su şebekeleri, atık su şebekeleri, destek enerji üniteleri gibi sürekli işleyen, eskiyen, katma değer yaratan varlıkların ve ilgili envanterin hiyerarşik ve sistematik bir yapıda yönetilebilmesi bu kuruluşların iş süreçlerinin verimliliğini arttırmakta, verilen hizmetin daha düşük maliyetle, daha kısa sürede, daha kaliteli olarak verilmesini sağlamaktadır.

Bu doğrultuda IBM Maximo Kurumsal Varlık & Bakım Yönetim Sisteminin sunduğu:

 • Coğrafik bilgi sistemi (CBS) ile %100 entegre varlık hiyerarşileri ve ağaç yapısı
 • Tüm saha kaynaklarının (ekipler, malzeme, araçlar ve teçhizat) planlanması ve yönetimi
 • Çağrı merkezi, şikayet ve arıza süreçlerinin yönetilmesi, hata analizi altyapısı (Problem, sebep ve çözüm kodu)
 • Varlık ömrünü en üst düzeye çıkartacak planlı ve periyodik bakım uygulamaları, örneğin pompa istasyonları bakımlarının rotalandırma ile takibi
 • Müşteri bilgi yönetim sistemi, çağrı merkezi entegrasyonu, arıza ve bakım uygulamaları ile ile sahada yapılan her türlü işin tek bir patformda planlanması, yönetilmesi.
 • %100 mobil saha uygulamaları desteği ile doğru ve güncel verinin ihtiyaç olunduğu anda sorgulanması, verinin oluştuğu anda girilerek zaman kayıplarının en aza indirilmesi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) uygulamaları
 • CBS Entegrasyonu ile harita üzerinden iş atama ve atama yönetimi imkanı
 • SCADA entegrasyonu ile arıza meydana gelmeden bakım, kestirimci bakım uygulamaları
 • Sayaç yönetimi
 • Su şebekeleri, boru hatları, kanalizasyon altyapısı gibi lineer varlıkları yönetim kolaylığı sağlaması
 • İtfaiye vanalarının, rogar kapaklarının dahi birer varlık olarak lokasyon bazında yönetilebilmesi

ile kuruluşların operasyonel hizmet seviyesi en üst düzeye taşınmaktadır.

Çözümlerimiz ve referans projelerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için sol menüdeki linkleri kullanabilirsiniz.

IBM MAXIMO'nun Su Sektöründeki Global Başarı Hikayelerine Göz Atın

Yetkinliklerimiz

 • Türkiye'de ilk Maximo Gold Akreditasyon'a sahip çözüm ortağı DEVAMI
 • Ciro, Müşteri Referansları ve Sertifikalı Danışmanlar Kriterleri İle IBM'in En Üst Seviye (Premier) İş Ortağı DEVAMI
 • EuTek 2012, 2013,2014 ve 2015 rakamlarına göre Türkiye'nin En Büyük İlk 500 Bilişim ve Teknoloji Firması Arasındadır. DEVAMI
 • EuTek IBM adına 1. ve 2. seviye Maximo destek hizmetlerini verebilen iş ortağıdır (Registered Support Provider) DEVAMI

lara escort